ХЦ „Реформация“ е независима деноминация, която не е финансирана от никой съюз или организация в България или чужбина. Тъй като това беше резултат на категорично Божие водителство, нашия Баща по чуден начин промисля за снабдяването на всяка наша нужда и за реалиризането на всички необходими проекти и начинания за разширяването на Царството.

Ако се храните чрез нашето служение и сте благословени, ако имате водителство, можете да ни подкрепите. Влагането на финанси в Божието дело, ви прави участници в разширяването на Божието царство, спасяването на погиващи души, в установяването на Божията воля. То е посяване на семе, което ще даде плод в живота ви, според нуждата, която имате.

Банковата ни сметка е: Християнска църква „Реформация“ град Хасково, ЦКБ АД клон Хасково,

BIC: CECBBGSF IBAN: BG18 CECB 9790 10F8 8047 00

11157461_1094014967279114_5394319802392146923_o