Никео-цариградският символ на вярата

 1. Вярваме в единия Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.

 2. И в единия Господ Исус Христос, Божия Син, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез Когото всичко е станало;

 3. Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплъти от Светия Дух и от Дева Мария, и стана човек;

 4. и бе разпнат за нас при Понтий Пилат, и страда, и бе погребан;

 5. и възкръсна в третия ден, според Писанията;

 6. и възлезе на небесата, и седи отдясно на Отца;

 7. и пак ще дойде със слава да съди живите и мъртвите, и царството Му не ще има край.

 8. И в Светия Дух, Господа, Животворящия, Който изхожда от Отца, Комуто се покланяме и Го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците.

 9. В една света, вселенска и апостолска Църква.

 10. Изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете.

 11. Чакаме възкресение на мъртвите

 12. и живот в бъдещия век. Амин.