Велизар Пенев – Намерил ли си служението си

Велизар Пенев – Разпознаване на сезоните

Велизар Пенев – Научни факти в подкрепа на нашата вяра

Велизар Пенев – Молитвата