Ние в Християнска Църква „Реформация“ вземаме на сериозно името, което носим. Искаме Христовото учение да навлиза дълбоко в нашия ум, като променя всичките ни разбирания, убеждения и действия. Вярваме, че вярата трябва да има здрава основа и да реформира нас, семействата ни и обществото.

Всяка седмица хората, които са част от това, се събират, за да изучават доктрините, които изграждат една здрава вяра, провеждайки нашия клас по Катехезис.

Ако все още не си член, а искаш да бъдеш, свържи се нашите лидери.