[V1]
Аз ще пея, ще празнувам,
ще се радвам в Господа моя Бог /2
Той ме освободи!

[V2]
Ще пея! Хей! Празнувам! ДА !
И пея: “Алилуя!” Победа /3/ има за нас!