Научи се да викаш към Бог така, че да развиеш духовните си дробове.
Ти имаш специална позиция в Христос и трябва да бъдеш истински с Него.
Състоянието на твоето сърце е важно пред Бог, за да влезеш в пълнотата Му, а не религиозните ритуали.
Ако живееш както трябва в Бог, чудесата стават естествено в твоя живот. Бог действа в третото ти измерение.

Бог се навежда и ме целува. Той слиза ниско, слезе на тази земя. Той изпълни обещанието си към нас – Святия Дух слезе и се изля. Божието царство дойде сред нас. Той те постави да живееш в небесно места. Христос носи в живота ти цялото небе.
Лъжата на Сатана е, че трябва да отидеш в Рая, за да живееш победоносен живот. Не е вярно. Бог иска да живееш този живот още тук.
Бог не връзва Сатана, защото ти чрез Святия Дух, си снабден с всичко необходимо, за да му се възпротивиш.
Чрез Святия Дух, Бог Е готов да слиза върху всяка твар.
Святия Дух не иска да имаш само една дарба, а да проявява всичките си дарби чрез теб според нуждата си.

Тъй като превъзходен Дух обитава във теб, ще живееш превъзходен живот!
Църквата е нещо свръхестествено, а не клуб по интереси.
Единични срещи с Бог не предизвикват движението на Святия Дух. Ако аз ходя с Бог, ще имам властта Му в моя живот.
Святия Дух променил ли е твоята идентичност или си общ с масата?
Има свръхестествен живот върху тебе и нямаш оправдание да не си в него. Твоят живот е твоето най-силно свидетелство.