Ролята и значението на църквата в твоя живот са огромни.

Църквата помага за твоя духовен растеж.

На Петдесятница празнуваме рождения ден на църквата.

Дявола се съпротивлява, когато ти започнеш да ходиш в правилната църква.

Велизар Пенев – Святият Дух като съвършения Адвокат срещу Обвинителя в твоя живот (Клеветника на братята)