Плачат пред Бога
Фокусът ти…
Утеха в надеждата
Да се укрепиш в Господа…