Ако си истински християнин, ти имаш свидетелство. Това свидетелстви те изгаря и те кара да си влюбен в Исус.
Ако не обичаш Бог на първо място, ти няма да можеш да обичаш никой друг. Ще си мислиш, че обичаш, но любовта ти ще бъде егоистична и задушаваща.
Твоята помощ е отвътре, ти имаш извори, реки, фонтан на живот и ще служиш за благословение на други. Ако това не се случва в твоя живот, значи нещо не е наред в отношенията ти с Бог. Когато си във взаимоотношения с Бог, твоите ръце са отворени.
Ти орел ли си или лешояд? Лешояда яде мърша, а ти трябва да ядеш от живото Божие Слово и Той ще подновява силите ти и ще те прави да летиш над бурите.
Имаш ли помазание? Деяния 10:38 – ако Святия Дух живее в теб и си помазан от Него, ти постоянно ще обикаляш и ще търсиш как да изявяваш Неговата любов.
Не се ограничавай във себе си. Бог не иска да си себецентричен. Когато благославяш другите, Бог минава през теб, за да ги благослови.
Религията не носи свободата на Христос. Тя носи смърт.
Ако имаш реални взаимоотношения с Бог, Святия Дух ще ти открива мислите на Бог и така ти вече няма да имаш мисли на страх, ужас и паника.
Наслаждаваш ли се на Бог? Кажи на Святия Дух: „Направи Бог да бъде моя наслада“.
Ти трябва да бъдеш упорит откривател и миньор, който копае на дълбоко.
Каква е разликата между Божието Царство и Небесното Царство?
Не се задовлолявай с материалния си живот. Търси живота Зое. Той ще те стимулира да тичаш след Исус. Това е Небесния живот, който можеш да откриеш само ако се откажеш от земния си.
Бог иска да дава нови неща на църквата си и търси специални хора. В спасението си всички сме равни, но един жертва повече от друг, един търси и преследва Бог повече от друг и става любим.
Велизар Пенев – 
Достигане на духовно пълнолетие и правилно хранене на духа