Църквата като оазис, мястото, където можеш да намериш всичко, от което се нуждаеш.

Имаш ли смисъл в живота си? Кой може да запълни празнината?

Личността на Бог ли търсим или ръцете Му?

Изкушенията нямат власт над теб, когато си привлечен от Исус.

Не можем да следваме Бог правилно, ако не го следваме заради Самия Него.

Ако Мотивът ни е друг, ще се отклоним някъде по пътя.

Велизар Пенев – За Божията слава