Подготовката
Да научиш уроците си за вечността
Надежден и истинен
Успешните изпити
Наградата на изпитанието
Върховенството на Бог
Същността на съживлението
Вяра във вечното или временното
Смисълът на съживлението
Авторитета на Писанията
Краят на съживлението
Целта на съживлението
Истината за Пътя