[V1]
Боже, само в Тебе
живот намирам аз –
уверение ми даваш в този час.
Ти ме обновяваш,
щастлив ме правиш Ти –
рани изцеляваш и души.

[C]
В Твойта ласка приюти ме,
моя крепост Ти бъди
и по пътя Си води ме, Господи!

[V2]
Боже, само в Тебе,
в Твоето присъствие
имам пълна радост и покой.
В безпътица се лутах,
но всичко ми прости.
Неверен бях – остана верен Ти!

[V3]
Боже, само в двете
протегнати с любов ръце,
далеч от мен остават страхове.
Мойте скърби и неволи
понесъл си на Кръста, где
разпнат бе за мойте грехове.