Непрекъснато искане на нови неща в Бог – грешка, когато е фикс идея.

То насърчава твоя ум, но знанията ти остават плитки.

Не бързам, имам цяла вечност. Искам ясно и точно да разбера какво Бог ми казва.

Умът ми е недостатъчен, затова имам нужда от повече време, за да разбера нещата в Бог.

Нека имаме градивност и дълбочина.

Бъди положителен.

Хората не се достигат с добро проповядване, а с общение и положителност към хората – показване на Христовата любов.

Няма да достигнем хората с добра доктрина и добра философия.

А достигането на хората е основна задача на хората.

Именно за това беше създадена църквата – да разпространява благата вест – ти си приет от Бог!

Хората се повлияват на 30% от това, което говориш и 70% от твоето отношение към тях.

Най-дългата проповед на Христос е била 20 минути.

LECTIO DIVINA – бавно четене на Библията, бавно разсъждаване, бавна молитва.