Какво ме привлича в Бог – славата Му, а не моите нужди, не това, което Той може да направи за мен, да ми даде.

Славата на Бог ме дърпа като магнит към славата на Христос.

Мойсей видя всички обещания на Бог, поиска още едно нещо – да види славата на Бог.

Йосиф – толкова обичам Бог и толкова мразя света, че не искам дори костите ми да останат там, след като съм умрял.

Великите чудеса – разделянето на морето, манната, не са достатъчни. И на теб няма да си ти достатъчни, за да устоиш. Ти трябва да опознаваш Христос. Това е единствения начин да устоиш на изкушенията и да паркираш в Рая.

Славата на Бог е Неговият характер, Неговата Личност и ние сме призвани да я познаваме. Той Е Личност. За да може една личност да опознае друга личност, тя трябва да и говори.

Нещата не спряха до Христос, те се развиха чрез Христос и продължават с още по-голяма сила.

Божията слава е единственото нещо, което може да те кара да Го следваш, да се проваляш, да ставаш и пак да Го следваш. Тя е придърващия към Бога елемент. Единствено тя може да те накара да Го следваш цял живот.

Ние никога не можем да обхванем Божията слава и това е прекрасно.

Всеки един от нас може да усеща Бог след разкриването Му напълно, след раздирането на завесата.

Понякога сетивата ни са закърняли и не можем да усещаме Божието присъствие.

Вярваш ли, че можеш да чуеш Божия глас? Чуваш ли го?

Божията слава се опознава чрез общение. Бездна призовава бездна.

Как Бог говори, защо Бог говори, как да чувам Божия глас в съвремието и как да познавам Божия глас?

Не е вярно, че само отбрани хора могат да чуват Божия глас.

Христос казва в Йоан 10:3-4, че ВИКА своите овце, ВСИЧКИ тях и те ПОЗНАВАТ гласа Му и го следват.

Всяка една овца трябва да се научи да слуша, да чува и да познава Божия глас.

Ако не си чувал гласа Му, не означава, че не си Негова овца, а може би означава, че не си се научил да Го разпознаваш.

В 1 Царе 3 се казва, че Бог говореше рядко, защото иска да ни каже, че в съвремието Той не бива да говори рядко. Но ние понякога Го караме да говори рядко.

Ти си призван за общение с Бог!

Бог иска да говори на всеки.

1 Йоан 1 глава: Бог ни говори чрез СИН. Какво означава това?

Според 2 Тимотей 3:16 Бог контатува с човека посредством Слово. Писанието е издъхнато от Бог. Посвещаваш ли времето си на Словото? Четеш ли Го така, сякаш искаш да Го живееш?

  1. Първи начин – СЛОВО – Чрез Него можеш да чуеш Божия глас. То не е Божия глас, но е начин да се запознаеш с Бога по-добре и начин на живот.
  2. Втори начин – ПРИРОДА – Бог Е направил всичко, за да се сещаш за Него и за да откриваш Неговата слава (Римляни 1:12) Неговия почерк е във всичко
  3. Съвършено откровение за Бога (Евреи 1, Йоан 1) – там, където Словото и Природата се пресичат – Съвършенството, което ги обединява – СЛОВОТО (1) стана ПЛЪТ (2 природа), това е САМИЯТ ХРИСТОС – Съвършено изявено СЛОВО-ПЛЪТ! ЛИЧНОСТ!

Ние имаме Личност. Така можем да разберем Божия глас в съвремието. Библията не е Исус, Исус Е личност.

Ако Божия глас не вдъхнови Словото, то ще си остане хартия с черни и червени букви.

Как говори Бог? Как един християнин общува с Бог? Като личност с личост!

Йоан 1:1 – Защо Йоан отъждествява Христос със Словото? За да разберем напълно, трябва да видим какво е говорил автора на гърците. Логос (Слово) за един грък не означава реч, а означава способ за изразяване на мисли. Ако разберем, че Христос е Словото, то Той иска да изразява Своите мисли в нашите мисли. Личност от четвъртото измерение общува с личност от третото измерение чрез мисли. Бог може да говори в твоя ум, в твоя дух чрез мисли.

Кога да последно си чувал Божия глас? Всяка овца трябва да чува Неговия глас. Бог говори ли в твоите мисли?

Разпознаваш ли Божията мисъл сред всички други мисли? Основната причина, поради която не чуваме Божия глас в нашите мисли се нарича ШУМ В УМА. Това е една от най-голямите болести на нашето време.

Затова нека Божия мир да бъде в нашите сърца, защото само този мир кара шума да спре.

Научи се да познаваш Божия глас, това става с практика.

Запази тишина в ума си, за да чуеш Бога!