Здрава молитвена стая – здрав живот! Т.е. колкото по-здраво изграждаш своята молитвена стаичка, толкова по-изобилен и здрав живот ще живееш в Бога.

Когато Христос ни казва „Положи живота си на Канарата“, това означава да практикувам вяра в истинския смисъл на думата и да се надявам на Христос и да градя здрав молитвен живот, стъпил на канарата Христос.

Ако искаме да имаме вътрешен човек, който е непоклатим, въпреки че отвън нещата се клатят, ние трябва да изграждаме здрава молитвена стаичка.

Преживяй Словото, което си получил в църквата през следващите няколко дни, за да можеш да го усвоиш и приложиш в своя живот. Важно е да науча уроците, които Бог преподава.

Би ли желал да имаш живот в непрестанното Божие присъствие? Повечето от вярващите не вярват в това, тъй като те живеят в Стария Завет. Подобно на евреите в Стария Завет, ние сме заключили Бог в храма. Когато Божията Слава слизаше, старозаветните хора се плашеха и не искаха да я прилагат в своя живот. Затова те я заключиха и не можа тя да влезе в техния бит и техния живот. Поради тази причина завесата се раздра! Защото Божията слава иска да влезе в твоя живот.

Къде сме заключили ние Бог днес? Парадоксално – в нашата молитвена стаичка! Заключваме Го там, не допускайки Го и не искайки да общуваме с Него в другите сфери на нашия живот. Ако искаш да бъдеш в Божието присъствие, научи се да въвличаш Бога във всяка една сфера на своя живот – когато работиш, когато миеш чиниите, когато спортуваш. Може би 90% от вярващите прекарват време с Бога само в молитвената си стаичка и затова тя не е здрава. Плана на Бог никога не е бил да бъде Той заключен в един храм. Молитвената стая е онази сила, която ме кара да отключа Бог да влезе в моя живот.

Покани Бог във всяко нещо, което правиш и ще усетиш неописуема радост от твоето ежедневие (по примера на брат Лоранс). Не мери общението си с Бог на база колко минути и часове прекарваш в молитвената си стаичка. За да общувам истински с Бог, означава да живея живота в Него – да живея молитвен живот.

Йоан 14:16-18 – Библията казва, че Бог може да живее с мен непрестанно. Бог ще бъде с нас до века (вовеки), това значи от СЕГА (започва от сега, не е само бъдещ период) и до вечността. Той пребъдва (сегашно време) и ще бъде с нас (в бъдещето).

Не търси Бог само когато отиваш на молитва, въвличай Го във всичко.

Христос казва, че прави обиталището Си вътре в мен. Той не каза, че прави обиталището си във времето, което отделям за молитва.

Защо трябва да имаме здрава молитвена стая? Тя трябва да бъде добре устроена. Тя трябва да променя моята личност и да влияе на моя живот.

Не гради молитвена стая, за да промениш Бог и да Го накараш да угаждаш на твоя живот. Поради тази причина сме Го заключили в молитвената стаичка.

Изграждай здрава молитвена стая, която да влияе на твоя молитвен живот!