Негативизма ограбва твоята вяра и се бърка в твоята молитвена стаичка.

Ако Сатана те зарази с него, това ще влияе на всяка сфера в твоя живот.

Чрез негативизма се ражда вина, чрез вината – грях, чрез греха – нежелание да следвам Бог и смърт.

Има два типа негативизъм – към останалите (един вид гордост) и дори към Бог (мърморя Му) и негативност към себе си ( аз съм недостатъчен).

От тези 2 вида негативност произлизат двата типа гордост – гордост и малоценност (която също е вид душевна гордост).

Гордостта ти пречи да следваш Бог и да успяваш в служението си.

Света около теб не е толкова важен, колкото света в теб.

Вътрешния ти свят определя външния.

Бог ни благославя отвътре – навън,

Ключ за справяне с тази негативност е първата стъпка, на която трябва да стъпиш, ако искаш да вървиш към Бог.

Тя не е някаква мистерия или свръхестествено откровение.

Ключа е един факт, който ти съзнателно трябва да приемеш – БЛАГАТА ВЕСТ НА ХРИСТОС!

Фактът, чрез който ще се справиш със всякакъв вид малоценност е следния: АЗ СЪМ ПРИЕТ В БОЖИЕТО ПРИСЪСТВИЕ!

Ако успея съзнателно да вкарам този факт в себе си – волево налагаш на себе си да вярваш, всички негативни мисли трябва да се подчинят на това.

Аз полагам живота си не на басни, а на Божието Слово – защото То казва така.

Когато Бог имплантира този факт в теб, това става пътеводната звезда на твоя молитвен живот.

Ако не живея с идеята, че съм приет в Божието присъствие, аз няма да мога да имам общение с Бога.

Дявола ни атакува основно в мислите и ако ние разчитаме на своите мисли, сме по-окаяни от хората в света.

Затова се казва: „Сложете шлема на спасението“, защото тя е надеждата ми в Бога и вярата, че аз съм спасен и приет в Божието присъствие.

Това разбива малоценността.

Бог те обича, Той Е в контрол и ти си приет в Божието присъствие!

Това е БЛАГАТА ВЕСТ!

Не ограбвай молитвения си живот чрез твоите мисли.

Мислите ти са твоя фокус.

Не ги фокусирай в себе си, защото ще видиш само собствената си греховност.

Когато погледнеш веднъж към своята греховност, погледни десет пъти към Христос.

В характера на Бог е да прави нещата лесни. Не се опитвай да ги правиш сложни – приеми, че си приет от Бога!