Божият мир –
Най – атакуваната сфера в християнството
Най – търсеното нещо на земята
Зараждането на живота
Йоан 16:33
Как да имам мир? Къде да намеря мир?
Какво е мир? Дефиниция за мир
Покой
Спокойствие
Как да имам мир в духа? Духовен мир..
Къде ще прекараш вечността?
Увереност
Духовно разпознаване
Как да получа откровение?
Лични взаимоотношения с Бог
Най – голямото блаженство
Безмирие?
Не мога да спя нощем..
Мога ли да имам съвършен мир?
Мирът е плод на духа
Един от най – възвишените идеали
2 Солунци 3:16
Богът на мира!
Кой е Богът на мира?
Филипяни 4:7
Как да запазя моите мисли, сърце и емоции?
Как да следвам Бог?
Къде да търся духовен мир?
Псалм 85:10
Римляни 14:17
Кое предхожда мира в живота ми?
Ако реша да последвам правдата, ще имам мир!
Исая 32:15-17
Какво носи Духът със себе си?
Правдата ми носи мир!!!
Битие 14:18
Евреи 7:1-2
Ако се стремиш да живееш и ходиш в правда, ще живееш и в пълен духовен мир!
Мелхиседек, Салимски цар – Цар на Правда и Цар на Мир!
Как да пазя сърцето си?
Пацифизъм, толерантност или твърда позиция?
Устоява позицията си в Христос!
Матей 5:9
Кои са Бажиите синове?
Най – щастливите хора. Кои са те?