Библията е ясна за това, че Бог ми говори за всяко нещо и ние не бива да Го ограничаваме. Духа Е Утешител и е пратен, за да разговаря с нас. Христос свидетелстваше за това, че Бог Му говори.

1 Коринтяни 2:9 Този стих не се отнася за бъдеще време. Духа изследва всичко, дори Божиите дълбочини. Той чрез Духът си ни открива това, което око не е виждало, ако общуваме с Него като с Личност. Това става когато вътрешния ни човек се променя по Христовия образ и допуска Святия Дух да работи в него.

Дали честичко през деня си отворен  и готов да чуваш от Бог? Святия Дух – Третата Личност на Троицата е Личността, която е най-близо до нас и никога преди Бог не е бил по-близо. Ние разбираме пълнотата на Христос чрез Святия Дух.

Исая 61 глава – Бог ни изявява нещо превъзходно. Този стих не е само за Исус, този стих е на църквата. Той не е на отделни човеци. Всеки от нас може да изпита Духа по такъв начин, стига да дръзне и да поиска да общува с Него като с Личност.

Ако ние сме личности, защо ни е толкова трудно да повярваме, че Бог Е Личност? Тогава от къде са се взели нашите личности? От къде се е появил този сложен механизъм, който работи вътре в теб?

Къде живее Святия Дух? Отец е в небесата, Христос седна от дясно на Него. А Духът Е в нашия вътрешен човек. Ти си адреса на Бог! Ако Бог Е в нас, значи Той Е изключително близо. Затова трябва да общуваме така, сякаш е близо. Той чува вътрешния ти глас. Той може да вижда през твоите очи и да чува през твоите уши, ако ти Му позволиш.