Чувал ли си за Древния по дни?

Йоан падна на земята от Божията слава, осиян от Неговото величие.

Ако не си познал Божията слава, губиш много.

Ако не си я познал, а искаш да я познаеш, приготви се да загубиш най-ценното: Азът!

Бъди послушен! Отдели се за Бога!

Има 2 стъпки, които християнина трябва да спази, за да пусне Святия Дух в живота си:

1. СЛУШАЙ! Хората мразим да слушаме, искаме да говорим. Слушането изисква смирение. Изисква да притихнеш в тайната си стаичка.

2. БЪДИ ЗАВИСИМ!

В много неща може един християнин да се вкопчи, само и само да не бъде зависим от Бога.

Ние сме говорили, че да положиш живота си на канарата Христос е да получиш благословения.

Но това значи да взема решение да поробвам моето Аз и да бъда зависим от Бога. Значи, че почти никога няма да имам плътска сигурност. А ние си я обичаме.

Има няколко неща, до които един християнин не би допуснал Бог да се докосва: Здраве, Финанси, Семейство. Това са нещата, заради които един човек може да захвърли всичко, дори и Бог и да спре движението на Святия Дух, да изхвърлят Бога от трона. Не обичаме да зависим от Бога за тези 3 неща.

Ние не обичаме да зависим от Бога, а към това бяхме призвани. Това е нещо трудно. Готови ли сме да се въвлечем в този завет, за да видим славата на Древния по дни.

Една история за зависимост: 3 Царе 17 глава

Илия отива при потока Хирит и започва да чака врани. Да чакам врани е все едно да говоря на вятъра.

Бог учеше Илия да бъде зависим от Него. Илия трябваше да зависи от Бог за прехраната си всеки ден.

Готови ли сме на тази зависимост? Колко често сме готови да Му предадем всичко, да станем напълно зависими, за да може Той да ни се разкрие напълно?

След това Бог заповяда на Илия да отиде да го храни една вдовица – жена, бедна, презряна и езичничка, което беше още по-нелогично от това да те хранят врани. Ето в такава зависимост Бог водеше Илия, но и затова Илия видя Божията слава. Защото се довери и зависеше, той беше грабнат и дори земният му път не свърши, а ще се върне в последните дни.

Христос каза, че сме маловерци именно защото не можем да живеем в зависимост от Него.

Тази сладка зависимост е по-велика от всичко.

За да живееш в сладка зависимост, с изисква да имаш едно качество и това е ВЯРНОСТ!

Трябва да бъда лоялен, защото ще има моменти, когато земята ще се олюлява под мен, дори когато ми се струва, че сигурност няма.

Какво е верен човек според Библията?

Само верният човек може да живее в зависимост от Бога.

 1. Верният човек е възприел целта на Писанието, т.е. „Първо търсете Божието царство“ – което значи да живея в зависимост.
 2.  Верният човек е готов да плати всяка цена, за да живее в зависимост. Стой с отворена ръка пред Бог. Когато Бог ти даде нещо и ти стоиш с отворена ръка, Той винаги може да Си го вземе, за да ти даде друго. А другото ще бъде още по-добро за теб. Затова никога не затваряй ръката си и не я вкарвай в джоба. Бъди готов да откликнеш на Бог, не стискай юмрука! Така ще изгубиш благословението. Бъди готов да върнеш, за да може Бог отново да ти дава.
 3. Верният човек обича Божието Слово. Той живее чрез него.
 4. Верният човек има сърце на слуга. Мотото на Британската кралска военна академия е „Служи, за да ръководиш“.
 5. Верният човек не се уповава на плътта. Можеш да направиш тест дали се уповаваш на плътта като забележиш в разговорите си с околните колко често става въпрос за теб и твоят аз. Ако е често, плътта ти работи
 6. Верният човек няма независим дух – той зависи от Бога и от братята и сестрите си.
 7. Верният човек има любов към другите хора.
 8. Верният човек не попада в капана на огорчението. „Няма да позволя на никого да разруши живота ми, като ме накара да го мразя.“
 9. Верният човек е дисциплиниран. Да бъда зависим от Бог е дисциплина. Това е тежък път, но ако поемем по него, ще живеем в истински заветни взаимоотношения с Бог. Той работеше по този начин с всички Негови пророци. Те бяха зависими от Него.

Защо е добро да си зависим от Бога? Защото само в Него е доброто.

Страховете ми и несигурността ми в Бога ми пречат най-много да завися от Бог.

В Йов 1 глава намираме 3 неща, които ще ни помогнат да не се страхуваме да зависим от Бог:

 1. Сатана няма право да се докосне до мен, освен ако Бог не реши.
 2. Бог никога няма да направи нещо извън Неговата любов към нас. Т.е. което е за наше добро. Всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога.
 3. Единствения, който може да ти навреди, си ти самия, с твоите страхове и съмнения да се отпуснеш в Бога и да зависиш от Него.

Как да бъдеш зависим? БЪДИ ВЕРЕН!