[V1]
ВЕЛИКИ БОЖЕ, ГЛЕДАМ СВЕТОВЕТЕ,
СЪЗДАДЕНИ ОТ ТВОЯТА РЪКА;
КОГА СЕ ВЗИРАМ В ТВОИТЕ ТВОРЕН’Я
ЩО С МЪДРОСТ УПРАВЛЯВАШ ВСЯКОГА.
ТОГАЗ С ВЪЗТОРГ ИЗВИКВАМ, БОЖЕ МОЙ,
ВЕЛИК СИ ТИ, ВЕЛИК СИ ТИ.
[V2]
ЩОМ ВДИГНА ПОГЛЕД КЪМ ПРОСТОРА ЗВЕЗДЕН
С БЕЗБРОЙНИТЕ СВЕТЯЩИ СВЕТИЛА
И ДЕНЕМ ВИДЯ СЛЪНЧЕВ НЕБЕСЕН,
РАЗЛИВАЩ ВРЕДОМ ЧУДНА СВЕТЛИНА.
ТОГАЗ С ВЪЗТОРГ ИЗВИКВАМ, БОЖЕ МОЙ,
ВЕЛИК СИ ТИ, ВЕЛИК СИ ТИ.

[V3]
КОГАТО В СЛОВОТО ТВОЕ ПРОЧИТАМ
ЗА ТВОИТЕ ВЕЛИКИ ЧУДЕСА
И КАК НАРОДА СВОЙ СИ РЪКОВОДИЛ,
НАКАЗВАЛ, НО И ЛЮБИЛ ВСЯКОГА.
ТОГАЗ С ВЪЗТОРГ ИЗВИКВАМ, БОЖЕ МОЙ,
ВЕЛИК СИ ТИ, ВЕЛИК СИ ТИ.

[V4]
КОГА СПАСИТЕЛЯ С ЛЮБОВ И МИЛОСТ,
СЪЗРА ВСРЕД БЕДНОСТ И ВСРЕД НИЩЕТА,
КОГА ГО ВИДЯ ПАК НА КРЪСТА С ГОРЕСТ
РАЗПНАТ ЗА ГРЕХОВЕТЕ НА СВЕТА.
ТОГАЗ С ВЪЗТОРГ ИЗВИКВАМ, БОЖЕ МОЙ,
ВЕЛИК СИ ТИ, ВЕЛИК СИ ТИ.