Присъждане на годишната награда за цялостен принос в служението „Онисима“