Нашите прекрасни деца и учители, вдъхновени от любовта си към Бог, направиха тази авторска програма, с която да докоснат сърцата ви на Възкресение и да ви отправят много важно послание!