[V1]
ДА ХВАЛИМЕ БОГ /2/
ДА ИЗДИГНЕМ ЦАРЯ!
ВЪВ НЕГО ДА СЕ РАДВАМЕ
И НЕГО ДА ПРОСЛАВИМ!

[V2]
НАПРАВИ НИ СВОБОДНИ
И ОТ НИЩО НЕ СЕ БОИМ!
НАПРАВИ НИ СВОБОДНИ
ОТ СЪРЦЕ БЛАГОДАРИМ
НА НАШИЯ БОГ, НА НАШИЯ ЦАР!
ВЪВ НЕГО ДА СЕ РАДВАМЕ
И НЕГО ДА ПРОСЛАВИМ!