„Из устата на младенците и сучещите Приготвил си хвала!“ Матей 21:16