Информирай се за завета и вземи решение дали да го подпишеш и да работим заедно по точките му, защото ние искаме да растем и достигаме пълнолетие, прилагайки библейските стандарти във живота на всеки един от нас!