[V1]
ИСУС ХРИСТОС Е ГОСПОД НА ЦЯЛАТА ЗЕМЯ
ТОЙ ВЛАДЕЕ ВСИЧКО, ВЛАДЕЕ ВЕЧНОСТТА!
ИСУС ХРИСТОС Е ЦАРЯТ
НА ВСИЧКИТЕ ЦАРЕ !
ТОЙ Е ГОСПОДАРЯТ НА ГОСПОДАРИТЕ!
[V2]
ТОЙ Е ПРАВЕДЕН И ИСТИНЕН,
ТОЙ Е МИЛОСТИВ И ТЪРПЕЛИВ,
ТОЙ Е ПЪРВИЯТ И ПОСЛЕДНИЯТ,
ТОЙ Е ГОСПОД И ЖИВИЯТ БОГ.
[V3]
ТИ СИ ВЕЧНИЯТ СПАСИТЕЛ,
ТИ СИ МОЯ ПЪТ В ПУСТИНЯТА,
ТИ СИ РЕКА ТЕЧАЩА В МЕНЕ,
ТИ СИ МОЯ СВЕТЛИНА.