[V1]
И Господ ще издигне Своя глас велик,
и ти ще имаш песен във нощта!
Ела на планината, при Господа,
виж Неговата слава и мощ!
[C]
Той е мощният на Израел! /2/
Ще се зарадва земята в Господа –
Той е мощният на Израел!
[V2]
Очите на слепите ще се възстановят
и ще прочуят глухите; куци ще скачат,
ще се веселят, всеки ден и всеки час!
[V3]
Ще върши Бог знамения по цялата земя!
Със сила ще воюва Той за нас!
Сега с глас на радост и ти възкликни:
Той е мощният на Израел!