[V1]
На грубия Голготски Кръст между двамА бе разпнат.
Разбойници бяха те
невинен беше само Той.
[C]
Исус – Спасител наш! /3/
Само Той е Божий Син!
[V2]
Дойде на този свят да умре и да ни спаси.
На Кръста Той греха ни взе –
с Кръвта Си скъпо Исус плати !
Сега се радвам за тази любов, която Исус показа към мен:
подари ми Той вечен живот.подари ми Той пълен мир!