[V1]
НА ЦАРЕТЕ СИ ЦАР ИСУСЕ,
НА ГОСПОДАРИТЕ СИ ГОСПОДАР!

[V2]
АКО БОГ Е ОТКЪМ НАС,
КОЙ ЩЕ БЪДА ПРОТИВ НАС!
[V3]
ВСИЧКО СЪДЕЙСТВА ЗА ДОБРО НА ТИЯ,
КОИТО ЛЮБЯТ БОГА, СПАСИТЕЛЯ ХРИСТА.