[V1]
НЯКОГА В ДАЛЕЧЕН СВЯТ
РОДИ СЕ БОГ ИСУС
БЕ ИЗПРАТЕН ОТ ОТЦА
ДА НИ СПАСИ ОТ ГРЯХ
РАСНА ТОЙ И СТАНА МЪЖ
И ТРЪГНА ПО СВЕТА
НА ЙОРДАНСКАТА РЕКА
БЕ КРЪСТЕН ОТ ОТЦА
[C]
НЕ, НЕДЕЙ, НЕДЕЙ ГРЕШИ
ИСУС УМРЯ ЗА НАС!
И НА КРЪСТА ОСТАВИ
СВОЙТО СТАРО АЗ.
НЕ,НЕДЕЙ, НЕДЕЙ ГРЕШИ
КЪМ БОГ ПОГЛЕДНИ
И СЪРЦЕ СИ ОТВОРИ
И ПРОШКА ИСКАЙ ТИ.
[V2]
ТРЪГНА ТОЙ ПО ТАЗ ЗЕМЯ
ДА СЕЕ БЛАГОДАТ
ИЗЦЕРИТЕЛ И ПРОРОК
ТОЙ СТАНА ЗА СВЕТА.
В СЛОВОТО ПРЕБЪДВАШЕ
СЪС НЕГО И В ОТЦА
СЛАВЕШЕ ТОЙ ГОСПОД БОГ,
ЧЕ ПРАВИ ЧУДЕСА.
[V3]
НО СВЕТА ГО НЕ ПРИЗНА
ОСЪДИ ГО НА СМЪРТ
И НА КРЪСТ ГО ПРИКОВА
И ГО ПОРИЦА.
БОГ ИСУС БЕ ТОЙ ДОБЪР
НА ВСИЧКИ ТОЙ ПРОСТИ
И ГОРЧИЛКАТА ИЗПИ
ОТ ГРЯХ НИ ТОЙ СПАСИ!