[V1]
Осанна! Осанна! Осанна в` висините!/2/
Хваля името Ти със радост в сърце!
Величая Те, Господи! Осанна в` висините!

[V2]
Слава! Слава! На Царя на царете!/2/
Хваля името Ти със радост в сърце!
Величая Те, Господи! Осанна в` висините!