Възлюби Бог с цялото си сърце (вяра), с цялата си душа (доверие) и с целия си ум (зависимост). Това е растежа, който Бог очаква от теб. Вярата е твърдата увереност, че Бог съществува и ти я получаваш при новорождението си. Премини на следващото ниво: Доверието е действие чрез вяра! Не спирай до там: подчини ума си и стани зависим. Само в зависимостта от Бог е истинската свобода!