[V1]
Приближи ме към Теб да вървим, Боже, заедно.
Приближи ме, Господи, и дръж в ръката Си.
И заведи ме тогаз в Твойта царска стая,
гдето Твоята любов
да ме обгърне с топлина.

[V2]
И да се радвам в Теб!
О, да се радвам в Теб!
Сал’ да се радвам в Теб!
И съм щастлив!
Имам право да Те любя аз, /3/
Ти, мой Цар и мой Господ.