[V1]
Вярно ли, че днес – както в стари дни –
Щом се молиме, дъжд ще завали?
Истина е! И аз го вярвам!/2
Живея за Теб, /2/ Исус! Живея за Теб, /2/ сега!

[V2]
Вярно е, че днес щом се молиме,
Нашата земя ще види чудеса!
Истина е! И аз го вярвам!/2
Живея за Теб, /2/ Исус! Живея за Теб, /2/ сега!

[C]
Ще променим историята
на таз’ земя!
Ще занесем истината до хората!
Ще продължим, ще устоим,
В Твойте ръце /2/ стоим,
В Твойте ръце /2/ сега.
[V3]
Божият народ се изправя днес
С истина в ръка и огън във сърца!
Ще видим чудеса, ще чуем ангели,
Наранените – изцелявани!
Истина е! И аз го вярвам!/2
Живея за Теб, /2/ Исус! Живея за Теб, /2/ сега!

[V4]
Живея за Теб, /2/ Исус!
Живея за Теб, /2/ сега!