[V1]
Над всяка сила, над всяка власт
Над всичко живо сътворено до сега
Над всяка мъдрост и знание в човека
Ти бе тук, създавайки света

[V2]
Над всяко царство, над всеки трон
Над всяко чудо, познато на света
дори и цялото богатство на земята
не може днес с Теб да се сравни

[V3]
Разпънат бе, положен в гроб студен
Ти умря, отхвърлян и презрян,
като роза стъпкана в пръстта
Ти взе срама, вместо мен
Над всичко Си

[V4]
ТИ ВСИЧКО СИ,КОЕТО АЗ ЖЕЛАЯ.
ТИ ВСИЧКО СИ,ЗНАМ ,ЧЕ ДО МЕН СТОИШ.