[V1]
Ти си достоен Господи,
ние ти благодарим и хвалим Теб сега./2
Пеем: “ Алилуя! ”, Господи, на Теб!
Ний хвалим Те и славим по цялата земя!Пеем: “ Алилуя! слава на Христа!
Той е победителят и Господар и Цар!

[V2]
Ние сме едно семейство,
вървим ръка в ръка – за мене ти си брат,както ти – моя сестра.
Ние сме непобедими, живеем за Христа.Сплотени в любовта ще устоим.
[C]
Пеем: “ Алилуя! ”, Господи, на Теб!
Ний хвалим Те и славим по цялата земя!Пеем: “ Алилуя! слава на Христа!
Той е победителят и Господар и Цар!

[V3]
Братя и сестри в Исуса, да се хванем за ръце
и да служим ний на Бог, докато ни вземе Той.
Няма враг да ни докосне
щом всички сме в едно!
Докато любов царува, ще стоим!