[V1]
ТАЗИ РАДОСТ, КОЯТО ИМАМ
СВЕТЪТ НЕ МИ Е ДАЛ, /3
НЕ МИ Е ДАЛ, НЕ МИ Е ДАЛ
И НЕ МОЖЕ ДА МИ Я ВЗЕМЕ.

[V2]
ТОЗИ МИР, КОЙТО ИМАМ
СВЕТЪТ НЕ МИ Е ДАЛ, /3
НЕ МИ Е ДАЛ, НЕ МИ Е ДАЛ
И НЕ МОЖЕ ДА МИ ГО ВЗЕМЕ.

[V3]
ТАЗИ ВЯРА, КОЯТО ИМАМ
СВЕТЪТ НЕ МИ Е ДАЛ, /3
НЕ МИ Е ДАЛ, НЕ МИ Е ДАЛ
И НЕ МОЖЕ ДА МИ Я ВЗЕМЕ.

[V4]
ТОЗИ ИСУС, КОЙТО ИМАМ
СВЕТЪТ НЕ МИ Е ДАЛ, /3
НЕ МИ Е ДАЛ, НЕ МИ Е ДАЛ
И НЕ МОЖЕ ДА МИ ГО ВЗЕМЕ.