[V1]
Цар на моето сърце,
Ти си моя планина,
където ще се подслоня!
Моя песен си!

[V2]
Цар на моето сърце,
извор на живот си ти,
смисълът на дните ми!
Моя песен си!

[V3]
Ти си добър, добър! О-о-о/2

[V4]
Цар на моето сърце – вятър в моите платна,
химнът в бурни времена!
Моя песен си!

[V5]
Цар на моето сърце – огън в мойте вени си,
ехото на дните ми!
Моя песен си!

[V6]
Не, няма никога,
Ти няма да ме предадеш!