СВЯТ/3/ Е ГОСПОД БОГ НАШ ВСЕМОГЪЩ! /2/
ЗЕМЯТА Е ПЪЛНА С ТВОЙТА СЛАВА! /3/
СВЯТ Е ГОСПОД БОГ! АЛИЛУЯ!
СВЯТ Е ГОСПОД БОГ! АЛИЛУЯ! /8/