Ако това видео ти е харесало, моля, сподели го, за да достигнем до хората, които се нуждаят да чуят за Бог!

Вложен принцип
Морална стойност
Мъчителна виновна съвест
Свободен от последствията на греха
Възкресенската сила идва в теб, за да живееш свят живот
Възкресенската сила носи святост
Бог иска да ни пробужда духовно
Младоженецът иде
Вярващ само по празниците
Не бъди невярващ, а вярващ
Жертваме от неща, от които не трябва да жертваме
Колко често се вглеждаш в Христовото учение и то станало ли е твое верую
Истинския вярващ взема Христос и Го прилага докрай в живота си
Християнството е религия на абсолюти
Ако не вземем каузата на Христос, ние не бива да се наричаме християни
Получаването не е основният мотив на Христина, той се е влюбил в Христос и иска да Го последва до смърт
Истинската църква не е пазар, от който си купувам билки, за да оздравея
Църквата е като човек, който държи огледало
Искаш ли да се въвлечеш
Ако не си чул, как ще повярваш
Плача за Самия Христос
Истинския християнин идва на църква така, както Мария отива при гроба
Билкаря минава от храст на храст, но ако дойдеш при горящия Храст, събуй обувките си
Христос ли Е в центъра на всичко или ти и твоите хора
Защо говорим за хуманизма
Гледам към Бог, за да ми каже Той как да гледам към брат си
Ако се гледаме един друг, ние се гледаме с грешни очи
Плод след срещата ми с Христос
Ако сърцето ми е зажадняло за Бога, няма начин служение да не дойде в моя живот
Служение чрез откровение и служение чрез постоянство
Християнството е предизвикателство
Още днес ще бъдеш с Мен в Рая
В църквата съм, но имам невярващо сърце
Не е страшно, ако приемеш предизвикателството
Не се чувствай осъден, а помилван и благословен
Върху какво е съградена църквата
Вярата, че Исус Е Божий Син
Вярата действа заедно с любовта
Вярата е дар
Защо си с Мен и какви са мотивите ти
Вярва се лесно, когато имам всичко и когато всичко е добре
Бог Е моят Бог, когато стане Личен
Касае ли те лично
Когато Исус стане Личен за теб, Той става реален
Той не стана жертва напразно
Исус Е страстен за жертвата Си
Бог Е в твоя живот, за да те подготви за Рая
Бог те променя, за да бъдеш свидетел за Него
Как ще промениш сърцето си, ако не те облива Словото на Бог
Помазанието на Бог те прави друг човек
Сатана вади кирливи ризи, а хората на Бог говорят Божиите истини
Не се задоволявай с по-малко
Не оставяй врага да те излъже с кокал или леща
Ти еднодневка ли си
Не пренебрегвай малките неща
Да почитам хората, които Бог почита
Христос Е възкръснал не за да стои в книгата, а за да Е личен Бог за теб