Ти си светлина
Ти си използваем
Повярвай си
Стани и свети
Бог иска да те използва, отвори се за това!
Ти си лампа и си нужен да светиш!
Причината за маловерието е вината
Не се съмнявай, че Бог през теб може да извърши нещо
Дръзни да повярваш на Божия глас!
Ще бъдеш използван за нещата, за които допуснеш да повярваш!
Не се поставяй под шиника!
Не се крий от призива си!
Живей в мечтите си!
Бог има план за теб!
Бог ще използва обикновени хора за необикновени цели!