Ако това видео ти е харесало, моля, сподели го, за да достигнем до хората, които се нуждаят да чуят за Бог!

Болестта – физическа и духовна
Има ли нещо по-важно от физическото здраве
Духовната болест ми носи проклятие
Защо днешната църква е фокусирана върху физическите благословения
Продавам благословението за леща
Христос е понесъл нашите проблеми
Заради какво идва Божият бич върху народа
Колко е важно да идвам на богослужения
Живея с манталитета за земните неща
Кое е по-важно от божествения празник
Как нечестието започва да влиза в моето сърце и започва да го управлява
Искам ли да посветя живота си на Христос или не
Верен ли съм към Божията църква
Защо Бог направи църквата
Как да раста и да придобивам пълномощия за наследството си
Ако не признавам духовни авторитети, няма да се уча от тях
Странник и пришлец, постоянно беден, бягащ и обикалящ
Кой е този, който не иска да не ходиш на църква
Давам сигнал на Бог
Няма зрели християни, които не са редовни на църква
Чрез какво Бог иска да изяви истината на човечеството
Проповедника не е готвач, а сервитьор
Къде ще чуеш Божието учение
Разбрал съм истината и тя гори в сърцето ми
Насърчен, изобличен или наставен в пътя
Волево излагам себе си на проповядването на Божието Слово
Вземам това присърце
Как да оцелея в този свят, проповядвайки Евангелието
Живеем в следхристиянски свят
Ако остана сам, светът ще започне да ми влияе
По-добре да съм част от несъвършена църква, отколкото да се правя на съвършен и да нямам църква
Да израстна като корен от суха земя
Основния контекст на Изцерение е Изцерение от греха
Защо на хората в съвремието им е трудно да идват на служба
Църквата изисква принадлежност
Не искам да принадлежа, защото ходя по чувства
Важна ли е логиката във вярата и общуването
Как се гради общество или семейство
На кой дом принадлежиш
Ако не принадлежиш, домът се разпада
Принадлежността изисква активност
Как да принадлежа
Изисква се посвещение на общите цели
Страстна любов към всичко и всички в обществото
Избликът на моята душа е да се пожертвам
Давай пример
Всички сме отговорни за това
Ние сме светилниците, които отговарят за просветното дело в обществото