Ако това видео ти е харесало, моля, сподели го, за да достигнем до хората, които се нуждаят да чуят за Бог!

Бог извършва най-великото нещо в този свят в момента
Как работи Святия Дух
Приготвяне на църквата на Бога
Участвай в последното съживление
Бог ме подготвя за срещата ми с Него
Справедлив Съдия
Съживление на святост и освещение
Да светиш в нечестиво време
Знак за присъствието на Бога
Да бъда гонен и да остана верен
Съживление на вярност
Бог не търпи фалшивото
Бог не е притеснен дали ще отговорим на стандарта Му
Святия Дух наблюдава характера ми
Символ на чистотата без петно
Не съм намерил служенето си, защото не съм готов да служа при всякакви обстоятелства
Фалшивото губи стойност пред Бога, независимо от одобрението на хората
Значим живот не значи щастлив живот
Стълб в храма на моя Бог
Вътрешна мотивация да живея в святост на земята
След мрака, светлина
Плътско християнство
Дефиниция
Какво е това
Вреди ли ми
Как да не бъда такъв
Християнството е вяра на абсолютите
То променя живота ти из основи
Вярата не е розови очила
Към какво се стремиш
Копнежът на сърцето ти към покаяние или към бизнес с Бога
Вътрешните ми стремежи идват от Бога
Да не толерирам малодушно фалшивите и неистински неща в църквата
Пред Бог ще ти трябва истината, не доброто
Сладкото те убива
Не се превръщай в Барби
Страхувам се да бъда истински християнин
Захаросан пастор
Обществата намразват онзи, който говори истината
Духовен съм не заради добрата ми природа, а защото Святия Дух живее в мен и дърпа юздите
Веригата – новорождение – нови копнежи – освещение – прославяне
Ако нямам нови копнежи, значи не съм новороден
Копнежите не са от мен, а от Святия Дух
Как се справяме с плътта, която ни създава проблеми
Как да не се подчинявам на плътта
Дарът на себеобузданието – метода за справяне с човешката природа
Липсата на себеобуздание ме прави беззащитен
Когато не владееш плътски те си страсти, ставаш уязвим пред Бог и пред хората
По-лесно е да завладееш град, отколкото да обуздаеш духа си
Себеобузданието като основна доктрина