Ако това видео ти е харесало, моля, сподели го, за да достигнем до хората, които се нуждаят да чуят за Бог!

Промяната започва от нас
Една птичка прави пролет
Небето се радва, когато се променяш
Как да се поддържам духовно буден
Само готовите влязоха
Помазанието ще те консервира
Издига те над проблемите
Имаш ли достатъчно масло
Има цена за помазанието
В небето ще влязат само духовни хора
Какво значи изпитания
Не се занимавай със себе си
Да не бъда себичен
Коя храна ти дава сили
Да вляза в мисията
Как врагът ни неутрализира
Отвличане на вниманието
Не можеш да си неутрален във време на война
Две неща, които ме предпазват от падение
Външния ти свят не показва твоето духовно състояние
Съня е равен на смърт
Как живееш
От къде да имам силата
Методите на Христос ме правят готов за злия ден
Облак от свидетели
Нека се насърчаваме
Какво аплодираш
Покажи на един човек, че го цениш
Бог не си мълчи
Намери достойнството си в Христос
Всеки човек разбира от любов
Любовта е език