Ако това видео ти е харесало, моля, сподели го, за да достигнем до хората, които се нуждаят да чуят за Бог!

Да лъсне истината за мотива, с който следвам Бог
Обичаш ли Бог да те благославя
Би ли следвал Бога със същата жар, ако Той не те благославя
Обичаш ли Ме повече от тези
Ако Ме обичаш, служи Ми
Защо идвам на църква, ако няма да получа нищо
Удоволствам се в това да се покланям на Бога
Въпросът, чрез който идва новорождение
Да живея с Учителя си
7 вида християнство, но само един е признат от църквата
Вярвам в Исус без примес на традиции и религия
Отнемам или прибавям към Святата книга
Добавям ли нещо към Исус
Вяра или суеверие
Съзнателно Избирам да не се ограмотявам в Исус
Вярата ни е поставена в Личност
Причината за възникване на протестантството е справянето със суеверията
Истината е не просто Библията, а право разбраната Библия
Как да се преборя със суеверията
Сърцето ти готово ли е да каже, че не разбира и да търси истината
Инвестираш ли, за да изучаваш Библията
Идвам на църква, за да се освободя от гряха и да се покая, а не за да стане живота ми по-добър
Християнството е много труден път
Ако искаш животът ти да стане по-лесен, не бъди християнин
Искам да прославям истинския Бог, независимо колко е трудно или искам да прославям който и да е бог, стига да ми е лесно?
Потрудил ли съм се, за са разбера какво очаква Бог от мен?