Ако това видео ти е харесало, моля, сподели го, за да достигнем до хората, които се нуждаят да чуят за Бог!

Кога няма смисъл да се моля
Не искам да бъда физически слаб, емоционално слаб, творчески слаб
Бог Е в мен
Зависимост от Бога
Единствения възможен начин да застана пред Бог
Искаш ли да се случват истински свръхестествени неща в твоя живот
Истинска промяна
Не лъжи Бог
Тялото Христово може да пострада заради теб
Съдействаш ли на Бог, за да изработва в теб промяна
Надскочи консуматорското мислене
Манталитет на консуматорство
Скритото в теб управлява живота ти
Кой взема най-важните решения в твоя живот
Защо е мъртво Мъртво море
Само приемам
Защо се чувствам сух и празен
Защо Бог ме е посадил в дадена църква
Случайности
Защо съм тръгнал по Божия път
Намерил ли съм предназначението си
Траен плод
Какъв плод трябва да принасям
Бог ме е определил
Спасението ни е с ясна цел
Целта на врага е да не разбера предназначението си
Как се познава моето новорождение
Породено в мен желание да служа на Бога
На Кого да приличам и на кого да не искам да подражавам
Имам отговорност към целта
Желая ли с цялото си сърце да разбера за какво съм извикан
Има награда, но и наказание за вечността
Спасението ти е чудо
Призива ти е нещо, което ти дава
Ако не изпълня призива си, аз съм непълноцен
Каква част от Тялото Христово си