Ако това видео ти е харесало, моля, сподели го, за да достигнем до хората, които се нуждаят да чуят за Бог!

 

Гордостта не е единствената опасност
Подценяваш ли се
Да развия потенциала си
Фалшиви представи
Бог не е труден
Невъзможни ситуации
Сякаш никога няма да изляза от това
Отчаяние, задънена улица
Сухи кости, поражение, погром
Най-мъртвото нещо
Твоите представи
Радиоактивно излъчване и грях
Най-тежката катастрофа в човешката история
Смъртоносно влияние
Святият Дух е съживявал твоите кости
Ражда нов живот, подновява, сътворява, вдъхва свръхестествен живот, трансформира
Моите усилия или взаимоотношенията ми със Святия Дух
Как Исус извърши призива Си
Спри и смени посоката
Боксувам
Влюбен съм или обичам
Взаимоотношения с Бога
Рутина в Бог
Безнадеждни сме
Състояние на съкрушеност
Облягам се на себе си
Направен да изявявам великата Божия благодат