Ако това видео ти е харесало, моля, сподели го, за да достигнем до хората, които се нуждаят да чуят за Бог!

Истинският ученик ще предизвиква конфронтация
Благовестието осъжда грешника преди да му даде благост
Божията църква трябва да даде светлината, а не да изглежда като света
Не привличаме света като приличаме на него
Живей според истинското благовестие
Важността на Словото
Костната система – знанието, доктрината, учението
Стабилна основа, на която нашия живот стъпва
Как да бъда успешен християнин
Божието Слово – калцият за нашите кости
Какво търси удавникът
Субективни реалности
Разлюлявана вейка
Как се достига зрялост
Басни и човешки доктрини
Словото избутва съмненията
Замогвам се с правилното учение
Защо в протестантските църкви всички пеят
Приятна мелодия, след която си тръгвам празен
Изповядвам праведни и истинни неща, които ме изграждат
Смисъла не е просто в емоцията
Как да издържим в трудните времена
Емоцията не е лоша, но тя не е стабилна
Ходя на църква, но се държа неадекватно
Готови за гонение
Не оставай само на учение – не бъди сухар
Християнския живот не спира само до знанието
Какво означава да имам вяра
Учението станало ли е твоя живот
Покрил ли си костите си – учението с живота във вяра
Разбиране за фактите, които не можем да знаем
Учение и вяра не могат едно без друго
Дъхът, който свързва учението и вярата
Дъхът на твоето свидетелство
Лична опитност на обръщелство
Имаш ли компонентите на живия организъм
Врагът иска да останем незрели
Изпитай и проверявай нещата
Моли се за разбиране
За да има разпознаване, е нужно да си искрен и почтен
Защо църквите ни нямат истински растеж