Ако това видео ти е харесало, моля, сподели го, за да достигнем до хората, които се нуждаят да чуят за Бог!

Късният дъжд приготвя плода
Бог подготвя народа, който ще вземе
Компромиси
Двойнствен живот
Горещ за Бога
Привлечен от света
Лесна врата, през която влиза врага
Божията благодат не е за това
Сила да променя живота ми
Промяна а е доказателство
Прогласяваме идването на съда
Доктрината на съда
Кое води до покаяние
Как хората търсят надежда
Не проповядваме философия
Обръщане на човешкия живот
Спешна нужда от Божията благодат
Спасението принадлежи на Бога
Спасител, но не и Господ?
Желание да съм покорен
Сигурен белег за спасение
Единствената ми цел
Отговорност да занеса вестта
Да пристигнем във вечността
Нещото, без което обществото би се разпаднало
Защо е важно покорството
Съвременния човек мрази границите
Бунтари срещу всеки закон
Пропадане на аргумента, че всички граници са лоши
Как покорството ме пази
Легализмът – цикличност на провал и прошка
На какъв човек се оприличавам и от какво се определя
Невежеството – враг на покорността
Следвай рецептата
Покорността ме води до успех
Как да поставя фикс идеята да бъда разумен
Покорността като идентичност
Решение да познавам и прилагам Божията воля
Изпълнявам всичко с готовност, смирение, смелост и постоянство, прилагайки всичките си дарби и таланти
Най-полезното нещо на света
Част от Божието семейство
1 тон молитва е по-малко от
1 грам Покорност
Непокорство и проклятие
Верига на непослушание
Власт и покорство
Бог ме гледа, когато вземем лични решения
Ако обичаш истински, не искаш да го мамиш