Ако това видео ти е харесало, моля, сподели го, за да достигнем до хората, които се нуждаят да чуят за Бог!

Бог обича качеството
Бог не прави повърхностни неща
Бог не си играе с евтини неща
Считаш ли предупрежденията
Опасност
Незнанието не те оправдава
Невежество и ленивост
Готов съм да претърпя срам
Да рискувам, да пожертвам, да изгубя
Хула заради Бог, а не заради лошия ми характер
Служението на съвременния пророк
Предупреждение към покаяние, не просто виждане на бъдещето
Предупреждението в Служението на Христос
Глас, който боли
Божият глас има мисия
Някой да бъде повлиян от твоя глас
Няма Блага вест без лоша вест преди нея
Призван за подпорка на истината
Ден на благовестие след дълго чакане
Най-великото пророческо Слово е казано на жена
Аз имам план и ще използвам жените в ролята, за която съм ги избрал
Еманципираната жена, която губи смисъла на своя живот
Жена, преследваща мъжкия идеал, губи своята идентичност
Роли на мъжете и жените
Равнопоставеност, но различни роли
Какво качества имаше благодатната жена
Кои качества са нужни, за да изпълня Божия план
Няма да подценя жената
Бъди насърчена, че Бог иска да те използва в твоята специфична роля, не се страхувай да Оказваш влияние
Добро и благотворно влияние, не по груб и егоистичен начин
Няма да оставя да падне Слово от Бога на земята
Смирението ме води към Респект от Бога
Криворазбрано днес
Смирението не е тип държание, действие и външен израз
Смирението се обуславя от чисто сърце
Как да стана смирен
Гордост = нечисто сърце
Правилни мисли
Сънливи християни
Как ще реагирам, ако Бог дойде с откровение при мен
Имаме Божествено откровение, но размишляваме ли върху него
Осигури си време, за да търсиш Бог
Дай времето си на Бога
Как да проумея какво Бог иска от мен
Откликвам с готовност
Нормално е да дойдеш на църква нуждаещ се, не е нормашно да останеш такъв
Бог работи чрез хора, които са готови, а не чрез хора, които вечно се нуждаят от нещо
Подкрепа от някой зрял, който да ми помогне да се изградя
Когато човек е сам има риск да погледне необективно на нещата и да паднеш
Вяра, която изразява себе си в смелост
Цял живот изповядвам, че съм слаб
Християнинът не е някакъв отпадък на света
Той знае в какво вяра и е силен в своите убеждения
Вярата е позиция и тя изисква смелост
Имаш ли достатъчна смелост, за да бъдеш истински вярващ
Ако днес Гавраил дойде при теб, може ли да ти каже: здравей, благодатна? Ще намери ли тези черти в теб?
Да живея според това Слово ме прави християнин
Не търси нирваната в Христос, бъди влюбен в Неговата личност